Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie DOŚ-I.6341.620.2017 dotyczącej udzielenia zezwolenia na usunięcie jednego drzewa rosnącego przy ul. Nowogródzkiej 7, na działce nr geod. 17/6 obręb 17 – Bojary, z wniosku Białostockiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Tytuł Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie DOŚ-I.6341.620.2017 dotyczącej udzielenia zezwolenia na usunięcie jednego drzewa rosnącego przy ul. Nowogródzkiej 7, na działce nr geod. 17/6 obręb 17 – Bojary, z wniosku Białostockiej Spółdzielni Mieszkaniowej
Kategoria Aktualności Ochr. Środ.

Dokumenty do pobrania

Feedback

wynik operacji: 11*4