Obwieszczenie o wszczęciu postępowania dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie stacji bazowej telefonii komórkowej BT12440 Białystok Plażowa BIS, zlokalizowanej na działce o nr ewid. gr.: 1242/3 – obręb 20 (Przemysłowy)

Tytuł
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie stacji bazowej telefonii komórkowej BT12440 Białystok Plażowa BIS, zlokalizowanej na działce o nr ewid. gr.: 1242/3 – obręb 20 (Przemysłowy)
Kategoria Aktualności
Ochr. Środ.

Feedback