Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczacego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z możliwością lokalizacji wbudowanych nieuciążliwych lokali handlowo – usługowych w części parterowej budynków wraz z garażami w podpiwniczeniu, dojazdami, parkingami, oraz niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na nieruchomości położonej w Białymstoku, przy ul. 42 Pułku Piechoty

Tytuł Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego dotyczacego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z możliwością lokalizacji wbudowanych nieuciążliwych lokali handlowo – usługowych w części parterowej budynków wraz z garażami w podpiwniczeniu, dojazdami, parkingami, oraz niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na nieruchomości położonej w Białymstoku, przy ul. 42 Pułku Piechoty
Kategoria Aktualności Ochr. Środ.

Feedback