Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami w parterze, z wbudowanymi garażami, parkingami naziemnymi i podziemnymi wraz z zagospodarowaniem terenu położonych w rejonie ulic Nowowarszawskiej, Ciołkowskiego i Stawowej w Białymstoku.

Tytuł Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami w parterze, z wbudowanymi garażami, parkingami naziemnymi i podziemnymi wraz z zagospodarowaniem terenu położonych w rejonie ulic Nowowarszawskiej, Ciołkowskiego i Stawowej w Białymstoku.
Kategoria Aktualności Ochr. Środ.

Feedback