Obwieszczenie o skompletowaniu akt w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na: zmianie sposobu użytkowania budynku wraz z montażem i eksploatacją instalacji ścian lakierniczych wraz z urządzeniami pobocznymi, przy ul. Gen. George’a Pattona 4

Tytuł
Obwieszczenie o skompletowaniu akt w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na: zmianie sposobu użytkowania budynku wraz z montażem i eksploatacją instalacji ścian lakierniczych wraz z urządzeniami pobocznymi, przy ul. Gen. George’a Pattona 4
Kategoria Aktualności
Ochr. Środ.

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.