Obwieszczenie o skompletowaniu akt w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na: zbieraniu odpadów innych niż niebezpieczne na nieruchomości położonej w Białymstoku, przy ul. Sosabowskiego 28

Tytuł
Obwieszczenie o skompletowaniu akt w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na: zbieraniu odpadów innych niż niebezpieczne na nieruchomości położonej w Białymstoku, przy ul. Sosabowskiego 28
Kategoria Aktualności
Ochr. Środ.

Feedback