Obwieszczenie o skompletowaniu akt w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na: budowie zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z częścią handlowo-usługową, przy Al. 1000-lecia Państwa Polskiego, oraz przy ul. Kombatantów w Białymstoku.

Tytuł
Obwieszczenie o skompletowaniu akt w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na: budowie zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z częścią handlowo-usługową, przy Al. 1000-lecia Państwa Polskiego, oraz przy ul. Kombatantów w Białymstoku.
Kategoria Aktualności
Ochr. Środ.

Feedback