Obwieszczenie o skompletowaniu akt w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych, przy ul. 42 Pułku Piechoty w Białymstoku

Tytuł
Obwieszczenie o skompletowaniu akt w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych, przy ul. 42 Pułku Piechoty w Białymstoku
Kategoria Aktualności
Ochr. Środ.

Feedback