Obwieszczenie o skompletowaniu akt strawy dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej, przy ul. Plażowej w Białymstoku

Tytuł
Obwieszczenie o skompletowaniu akt strawy dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej, przy ul. Plażowej w Białymstoku
Kategoria Aktualności
Ochr. Środ.

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.