Obwieszczenie o skompletowaniu akt sprawy dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na: zmianie sposobu użytkowania części hali magazynowej na zakład stolarski wraz z lakiernią, w Białymstoku, przy ul. Elewatorskiej

Tytuł
Obwieszczenie o skompletowaniu akt sprawy dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na: zmianie sposobu użytkowania części hali magazynowej na zakład stolarski wraz z lakiernią, w Białymstoku, przy ul. Elewatorskiej
Kategoria Aktualności
Ochr. Środ.

Feedback