Obwieszczenie o skompletowaniu akt sprawy dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na: budowie zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami, handlem i garażami podziemnymi oraz niezbędną infrastrukturą techniczną, przy Al. 1000-lecia Państwa Polskiego w Białymstoku

Tytuł
Obwieszczenie o skompletowaniu akt sprawy dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na: budowie zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami, handlem i garażami podziemnymi oraz niezbędną infrastrukturą techniczną, przy Al. 1000-lecia Państwa Polskiego w Białymstoku
Kategoria Aktualności
Ochr. Środ.

Feedback