Obwieszczenie o skompletowaniu akt sprawy dot. postępowania zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na: budowie budynku usługowo – handlowo (w tym handel wielkopowierzchniowy) – biurowego (realizowany jako 1 etap inwestycji) z garażem podziemnym, zbiornikiem podziemnym na wody opadowe, zbiornikiem podziemnym na wody do instalacji tryskaczowej, zagospodarowaniem terenu, dojazdami i naziemnymi miejscami postojowymi, obiektami małej architektury, obiektem drogowym umożliwiającym dwupoziomową komunikację pojazdów i pieszych na działce inwestora, murami oporowymi i terenowymi, schodami terenowymi, rampami i pochylniami, zielenią urządzoną oraz niezbędną infrastrukturą techniczną (wraz z jej budową, przebudową, niezbędnymi rozbiórkami) w rejonie ul. Bohaterów Monte Cassino i ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Białymstoku.

Tytuł
Obwieszczenie o skompletowaniu akt sprawy dot. postępowania zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na: budowie budynku usługowo – handlowo (w tym handel wielkopowierzchniowy) – biurowego (realizowany jako 1 etap inwestycji) z garażem podziemnym, zbiornikiem podziemnym na wody opadowe, zbiornikiem podziemnym na wody do instalacji tryskaczowej, zagospodarowaniem terenu, dojazdami i naziemnymi miejscami postojowymi, obiektami małej architektury, obiektem drogowym umożliwiającym dwupoziomową komunikację pojazdów i pieszych na działce inwestora, murami oporowymi i terenowymi, schodami terenowymi, rampami i pochylniami, zielenią urządzoną oraz niezbędną infrastrukturą techniczną (wraz z jej budową, przebudową, niezbędnymi rozbiórkami) w rejonie ul. Bohaterów Monte Cassino i ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Białymstoku.
Kategoria Aktualności
Ochr. Środ.

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.