Obwieszczenie o skompletowaniu akt sprawy dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynków mieszkalnych, wielorodzinnych z garażami (inwestycja mieszkaniowa) i lokalami handlowo – usługowo – biurowymi (inwestycja towarzysząca) wraz z zagospodarowaniem terenu tj.: infrastrukturą techniczną i towarzyszącą, budowlami towarzyszącymi i układem komunikacyjnym, przy ul. Antoniuk Fabryczny i ul. Akacjowej w Białymstoku.

Tytuł
Obwieszczenie o skompletowaniu akt sprawy dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynków mieszkalnych, wielorodzinnych z garażami (inwestycja mieszkaniowa) i lokalami handlowo – usługowo – biurowymi (inwestycja towarzysząca) wraz z zagospodarowaniem terenu tj.: infrastrukturą techniczną i towarzyszącą, budowlami towarzyszącymi i układem komunikacyjnym, przy ul. Antoniuk Fabryczny i ul. Akacjowej w Białymstoku.
Kategoria Aktualności
Ochr. Środ.

Feedback