Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego części osiedli Jaroszówka i Wygoda w Białymstoku (północno-wschodnie tereny rozwojowe) i części osiedla Zawady w Białymstoku ( rejon ul.Chmielowej)(rejon ul. Chmielowej)

Tytuł
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego części osiedli Jaroszówka i Wygoda w Białymstoku (północno-wschodnie tereny rozwojowe) i części osiedla Zawady w Białymstoku ( rejon ul.Chmielowej) (rejon ul. Chmielowej)
Kategoria Aktualności
Zag. przestrz.

Feedback