Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Centrum w Białymstoku w rejonie ulic Świętojańskiej i Akademickiej

Tytuł
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Centrum w Białymstoku w rejonie ulic Świętojańskiej i Akademickiej
Kategoria Aktualności
Zag. przestrz.

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.