Obwieszczenie o przekazaniu do SKO zażalenia na postanowienie z dnia 16.07.2020 r., znak: DOŚ-II.6220.8.2020 stwierdzające potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynków mieszkalnych wielorodzinnych, przy ul. Lodowej

Tytuł
Obwieszczenie o przekazaniu do SKO zażalenia na postanowienie stwierdzające potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko z dnia 16.07.2020 r., znak: DOŚ-II.6220.8.2020 dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynków mieszkalnych wielorodzinnych, przy ul. Lodowej
Kategoria Aktualności
Ochr. Środ.

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.