Obwieszczenie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dotyczącej wydania Spółdzielni Mieszkaniowej "Elemencik" zezwolenia na usunięcie dwóch sztuk drzew rosnących przy ulicy Stanisława Dubois 21 w Białymstoku

Tytuł
Obwieszczenie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dotyczącej wydania Spółdzielni Mieszkaniowej "Elemencik" zezwolenia na usunięcie dwóch sztuk drzew rosnących przy ulicy Stanisława Dubois 21 w Białymstoku
Kategoria Aktualności
Ochr. Środ.

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.