Obwieszczenie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dot. budowy zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z dopuszczeniem usług nieuciążliwych i drobnego handlu w parterze, z wbudowanymi garażami, parkingami naziemnymi i podziemnymi, drogami wewnętrznymi, budowlami (m.in. mury oporowe) wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną na nieruchomości położonej w Białymstoku w rejonie ulic Nowowarszawskiej, Ciołkowskiego i Stawowej

Tytuł Obwieszczenie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dot. budowy zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z dopuszczeniem usług nieuciążliwych i drobnego handlu w parterze, z wbudowanymi garażami, parkingami naziemnymi i podziemnymi, drogami wewnętrznymi, budowlami (m.in. mury oporowe) wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną na nieruchomości położonej w Białymstoku w rejonie ulic Nowowarszawskiej, Ciołkowskiego i Stawowej
Kategoria Aktualności Ochr. Środ.

Feedback