Obwieszczenie o prowadzonym na wniosek Spółdzielni Mieszkaniowej "Zachęta" z dnia 30 lipca 2020 r. postępowaniu znak DOŚ-I.6131.413.2020 w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie jednego drzewa rosnącego przy ul. Mieszka I 8 w Białymstoku oraz o przeprowadzeniu oględzin drzewa

Tytuł
Obwieszczenie o prowadzonym na wniosek Spółdzielni Mieszkaniowej "Zachęta" z dnia 30 lipca 2020 r. postępowaniu znak DOŚ-I.6131.413.2020 w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie jednego drzewa rosnącego przy ul. Mieszka I 8 w Białymstoku oraz o przeprowadzeniu oględzin drzewa
Kategoria Aktualności
Obwieszczenia

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.