Obwieszczenie o prowadzonym na wniosek Spółdzielni Mieszkaniowej "Zachęta" z dnia 16 grudnia 2019 r. postępowaniu znak DOŚ-I.6131.786.2019.SAK w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa rosnącego przy ul. Towarowej 12 w Białymstoku, na działce nr geod. 1087/109, obręb 17 - Bojary oraz o przeprowadzeniu oględzin drzew

Tytuł
Obwieszczenie o prowadzonym na wniosek Spółdzielni Mieszkaniowej "Zachęta" z dnia 16 grudnia 2019 r. postępowaniu znak DOŚ-I.6131.786.2019.SAK w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa rosnącego przy ul. Towarowej 12 w Białymstoku, na działce nr geod. 1087/109, obręb 17 - Bojary oraz o przeprowadzeniu oględzin drzew
Kategoria Aktualności
Ochr. Środ.

Feedback