Obwieszczenie o prowadzonym na wniosek Spółdzielni Mieszkaniowej "Słoneczny Stok" z dnia 9 lipca 2020 r. postępowaniu w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa rosnącego przy ulicy Stromej 18 w Białymstoku oraz o przeprowadzeniu oględzin drzew

Tytuł
Obwieszczenie o prowadzonym na wniosek Spółdzielni Mieszkaniowej "Słoneczny Stok" z dnia 9 lipca 2020 r. postępowaniu w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa rosnącego przy ulicy Stromej 18 w Białymstoku oraz o przeprowadzeniu oględzin drzew
Kategoria Aktualności
Ochr. Środ.

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.