Obwieszczenie o prowadzonym na wniosek Spółdzielni Mieszkaniowej "Słoneczny Stok" z dnia 1 sierpnia 2017 r. postępowaniu znak DOŚ-I.6131.505.2017 w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 7 sztuk drzew rosnących przy ul. Stromej 37 w Białymstoku, na działce nr geod. 1009/88, obręb 4 - Starosielce Północ oraz o przeprowadzeniu oględzin drzew

Tytuł Obwieszczenie o prowadzonym na wniosek Spółdzielni Mieszkaniowej "Słoneczny Stok" z dnia 1 sierpnia 2017 r. postępowaniu znak DOŚ-I.6131.505.2017 w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 7 sztuk drzew rosnących przy ul. Stromej 37 w Białymstoku, na działce nr geod. 1009/88, obręb 4 - Starosielce Północ oraz o przeprowadzeniu oględzin drzew
Kategoria Aktualności Obwieszczenia

Dokumenty do pobrania

Feedback

wynik operacji: 6+5