Obwieszczenie o prowadzonym na wniosek Spółdzielni Mieszkaniowej "Rodzina Kolejowa" z dnia 17 lipca 2020 roku postępowaniu w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie siedmiu sztuk drzew rosnących przy ulicy Gen. Józefa Hallera 40 w Białymstoku oraz o przeprowadzeniu oględzin drzew

Tytuł
Obwieszczenie o prowadzonym na wniosek Spółdzielni Mieszkaniowej "Rodzina Kolejowa" z dnia 17 lipca 2020 roku postępowaniu w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie siedmiu sztuk drzew rosnących przy ulicy Gen. Józefa Hallera 40 w Białymstoku oraz o przeprowadzeniu oględzin drzew
Kategoria Aktualności
Ochr. Środ.

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.