Obwieszczenie o prowadzonym na wniosek Spółdzielni Mieszkaniowej "Rodzina Kolejowa" postępowaniu znak DOŚ-I.6131.181.2020.SAK w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa rosnącego przy ul. Hallera 19 w Białymstoku, na działce nr geod. 585/84, obręb 2 - Wysoki Stoczek oraz o przeprowadzeniu oględzin drzew

Tytuł
Obwieszczenie o prowadzonym na wniosek Spółdzielni Mieszkaniowej "Rodzina Kolejowa" postępowaniu znak DOŚ-I.6131.181.2020.SAK w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa rosnącego przy ul. Hallera 19 w Białymstoku, na działce nr geod. 585/84, obręb 2 - Wysoki Stoczek oraz o przeprowadzeniu oględzin drzew
Kategoria Aktualności
Ochr. Środ.

Feedback