Obwieszczenie o prowadzonym na wniosek Spółdzielni Mieszkaniowej "Rodzina Kolejowa" dnia 28 lutego 2020 r. postępowaniu znak DOŚ-I.6131.109.2020 w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew rosnących przy ul. Wierzbowej 17 w Białymstoku oraz o przeprowadzeniu oględzin drzew

Tytuł
Obwieszczenie o prowadzonym na wniosek Spółdzielni Mieszkaniowej "Rodzina Kolejowa" dnia 28 lutego 2020 r. postępowaniu znak DOŚ-I.6131.109.2020 w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew rosnących przy ul. Wierzbowej 17 w Białymstoku oraz o przeprowadzeniu oględzin drzew
Kategoria Aktualności
Obwieszczenia

Feedback