Obwieszczenie o prowadzonym na wniosek Spółdzielni Mieszkaniowej "Rodzina Kolejowa" dnia 28 lutego 2020 r. postępowaniu znak DOŚ-I.6131.105.2020 w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie jednego drzewa rosnącego przy ul. Gruntowej 1 w Białymstoku oraz o przeprowadzeniu oględzin drzewa

Tytuł
Obwieszczenie o prowadzonym na wniosek Spółdzielni Mieszkaniowej "Rodzina Kolejowa" dnia 28 lutego 2020 r. postępowaniu znak DOŚ-I.6131.105.2020 w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie jednego drzewa rosnącego przy ul. Gruntowej 1 w Białymstoku oraz o przeprowadzeniu oględzin drzewa
Kategoria Aktualności
Obwieszczenia

Feedback