Obwieszczenie o prowadzonym na wniosek Spółdzielni Mieszkaniowej "Piaski" z dnia 8 czerwca 2020 r. postępowaniu znak DOŚ-I.6131.243.2020 w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie jednego drzewa rosnącego przy ul. Waszyngtona 24 w Białymstoku oraz o przeprowadzeniu oględzin drzewa

Tytuł
Obwieszczenie o prowadzonym na wniosek Spółdzielni Mieszkaniowej "Piaski" z dnia 8 czerwca 2020 r. postępowaniu znak DOŚ-I.6131.243.2020 w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie jednego drzewa rosnącego przy ul. Waszyngtona 24 w Białymstoku oraz o przeprowadzeniu oględzin drzewa
Kategoria Aktualności
Obwieszczenia

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.