Obwieszczenie o prowadzonym na wniosek Spółdzielni Mieszkaniowej "Budowlani" z dnia 21 listopada 2019 r. postępowaniu znak DOŚ-I.6131.747.2019.SAK w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie jednego drzewa rosnącego przy ul. Zachodniej 30 w Białymstoku, na działce nr geod. 795, obręb 7 - Ścianka oraz o przeprowadzeniu oględzin drzew

Tytuł
Obwieszczenie o prowadzonym na wniosek Spółdzielni Mieszkaniowej "Budowlani" z dnia 21 listopada 2019 r. postępowaniu znak DOŚ-I.6131.747.2019.SAK w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie jednego drzewa rosnącego przy ul. Zachodniej 30 w Białymstoku, na działce nr geod. 795, obręb 7 - Ścianka oraz o przeprowadzeniu oględzin drzew
Kategoria Aktualności
Ochr. Środ.

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.