Obwieszczenie o prowadzonym na wniosek Spółdzielni Mieszkaniowej "Budowlani" postępowaniu znak DOŚ-I.6131.185.2020 w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa z gat. wierzba biała rosnącego przy ul. Zachodniej 18B oraz o przeprowadzeniu oględzin drzew

Tytuł
Obwieszczenie o prowadzonym na wniosek Spółdzielni Mieszkaniowej "Budowlani" postępowaniu znak DOŚ-I.6131.185.2020 w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa z gat. wierzba biała rosnącego przy ul. Zachodniej 18B oraz o przeprowadzeniu oględzin drzew
Kategoria Aktualności
Ochr. Środ.

Feedback