Obwieszczenie o prowadzonym na wniosek Spółdzielni Mieszkaniowej "Bacieczki" z dnia 11 marca 2020 r. postępowaniu znak DOŚ-I.6131.131.2020 w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew rosnących przy ul. Szerokiej 8 w Białymstoku oraz o przeprowadzeniu oględzin drzew

Tytuł
Obwieszczenie o prowadzonym na wniosek Spółdzielni Mieszkaniowej "Bacieczki" z dnia 11 marca 2020 r. postępowaniu znak DOŚ-I.6131.131.2020 w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew rosnących przy ul. Szerokiej 8 w Białymstoku oraz o przeprowadzeniu oględzin drzew
Kategoria Aktualności
Obwieszczenia

Feedback