Obwieszczenie o prowadzonym na wniosek Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej z dnia 30 października 2019 r. postępowaniu znak DOŚ-I.6131.689.2019 w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa rosnącego przy ul. Akademickiej 34 w Białymstoku, na działce nr geod. 2277, obręb 11 - Śródmieście oraz o przeprowadzeniu oględzin drzew

Tytuł
Obwieszczenie o prowadzonym na wniosek Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej z dnia 30 października 2019 r. postępowaniu znak DOŚ-I.6131.689.2019 w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa rosnącego przy ul. Akademickiej 34 w Białymstoku, na działce nr geod. 2277, obręb 11 - Śródmieście oraz o przeprowadzeniu oględzin drzew
Kategoria Aktualności
Ochr. Środ.

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.