Obwieszczenie o prowadzonym na wniosek Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej "Wielkoblokowa" z dnia 27 grudnia 2019 r. postępowaniu znak DOŚ-I.6131.774.2019.SAK w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa z gat. klon jesionolistny rosnącego przy ul. Podleśnej 1 w Białymstoku, na działce nr geod. 2233/3, obręb 11 - Śródmieście oraz o przeprowadzeniu oględzin drzew

Tytuł
Obwieszczenie o prowadzonym na wniosek Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej "Wielkoblokowa" z dnia 27 grudnia 2019 r. postępowaniu znak DOŚ-I.6131.774.2019.SAK w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa z gat. klon jesionolistny rosnącego przy ul. Podleśnej 1 w Białymstoku, na działce nr geod. 2233/3, obręb 11 - Śródmieście oraz o przeprowadzeniu oględzin drzew
Kategoria Aktualności
Ochr. Środ.

Feedback