Obwieszczenie o prowadzonym na wniosek Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej "Wielkoblokowa" z dnia 27 grudnia 2019 r. postępowaniu znak DOŚ-I.6131.10.2020.SAK w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa rosnącego przy ul. Pogodnej 11 w Białymstoku, na działce nr geod. 970/9, obręb 9 - Nowe Miasto oraz o przeprowadzeniu oględzin drzew

Tytuł
Obwieszczenie o prowadzonym na wniosek Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej "Wielkoblokowa" z dnia 27 grudnia 2019 r. postępowaniu znak DOŚ-I.6131.10.2020.SAK w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa rosnącego przy ul. Pogodnej 11 w Białymstoku, na działce nr geod. 970/9, obręb 9 - Nowe Miasto oraz o przeprowadzeniu oględzin drzew
Kategoria Aktualności
Ochr. Środ.

Feedback