Obwieszczenie o prowadzonym na wniosek Spółdzielni Budowlano - Mieszkaniowej "Wielkoblokowa" z dnia 26 listopada 2018 r. postępowaniu znak DOŚ-I.6131.727.2019.SAK w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa rosnącego przy ul. Dalekiej 3 w Białymstoku, na działce nr geod. 1353, obręb 17 - Bojary oraz o przeprowadzeniu oględzin drzew

Tytuł Obwieszczenie o prowadzonym na wniosek Spółdzielni Budowlano - Mieszkaniowej "Wielkoblokowa" z dnia 26 listopada 2018 r. postępowaniu znak DOŚ-I.6131.727.2019.SAK w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa rosnącego przy ul. Dalekiej 3 w Białymstoku, na działce nr geod. 1353, obręb 17 - Bojary oraz o przeprowadzeniu oględzin drzew
Kategoria Aktualności Ochr. Środ.

Feedback