Obwieszczenie o prowadzonym na wniosek ENEA Ciepło Sp. z o. o. z dnia 16 lutego 2021 r. postępowaniu znak DOŚ-I.6131.85.2021 w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów rosnących na osiedlu Białostoczek w Białymstoku oraz o przeprowadzeniu oględzin drzew i krzewów

Tytuł
Obwieszczenie o prowadzonym na wniosek ENEA Ciepło Sp. z o. o. z dnia 16 lutego 2021 r. postępowaniu znak DOŚ-I.6131.85.2021 w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów rosnących na osiedlu Białostoczek w Białymstoku oraz o przeprowadzeniu oględzin drzew i krzewów
Kategoria Aktualności
Obwieszczenia

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.