Obwieszczenie o prowadzonym na wniosek ENEA Ciepło Sp. z o.o. z dnia 12 czerwca 2020 r. postępowaniu znak DOŚ-I.6131.250.2020 w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew rosnących przy ul. Mieszka I 2/1 w Białymstoku oraz o przeprowadzeniu oględzin drzew

Tytuł
Obwieszczenie o prowadzonym na wniosek ENEA Ciepło Sp. z o.o. z dnia 12 czerwca 2020 r. postępowaniu znak DOŚ-I.6131.250.2020 w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew rosnących przy ul. Mieszka I 2/1 w Białymstoku oraz o przeprowadzeniu oględzin drzew
Kategoria Aktualności
Obwieszczenia

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.