Obwieszczenie o prowadzonym na wniosek ENEA Ciepło Sp. z o.o. dnia 18 grudnia 2019 r., uzupełniony dnia 7 stycznia 2020 r. postępowaniu znak DOŚ-I.6131.789.2019 w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew i 38 m2 krzewów rosnących przy ul. Antoniukowskiej, Wierzbowej i Broniewskiego w Białymstoku, na działkach nr geod. 448/14, 448/53, 448/57, 448/59, obręb 3 - Antoniuk oraz o przeprowadzeniu oględzin drzew i krzewów

Tytuł
Obwieszczenie o prowadzonym na wniosek ENEA Ciepło Sp. z o.o. dnia 18 grudnia 2019 r., uzupełniony dnia 7 stycznia 2020 r. postępowaniu znak DOŚ-I.6131.789.2019 w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 3 sztuk drzew i 38 m2 krzewów rosnących przy ul. Antoniukowskiej, Wierzbowej i Broniewskiego w Białymstoku, na działkach nr geod. 448/14, 448/53, 448/57, 448/59, obręb 3 - Antoniuk oraz o przeprowadzeniu oględzin drzew i krzewów
Kategoria Aktualności
Obwieszczenia

Feedback