Obwieszczenie o prowadzonym na wniosek Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej "Wielkoblokowa" z dnia 31 października 2019 r. postępowaniu znak DOŚ-I.6131.698.2019.SAK w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa rosnącego przy ul. Wasilkowskiej 8 w Białymstoku, na działce nr geod. 2169, obręb 16 - Wygoda oraz o przeprowadzeniu oględzin drzew

Tytuł Obwieszczenie o prowadzonym na wniosek Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej "Wielkoblokowa" z dnia 31 października 2019 r. postępowaniu znak DOŚ-I.6131.698.2019.SAK w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa rosnącego przy ul. Wasilkowskiej 8 w Białymstoku, na działce nr geod. 2169, obręb 16 - Wygoda oraz o przeprowadzeniu oględzin drzew
Kategoria Aktualności Ochr. Środ.

Feedback