Obwieszczenie o prowadzonym na wniosek Białostockiej Spółdzielni Mieszkaniowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. postępowaniu znak MKZ.6131.17.2020 w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew rosnących przy al. Piłsudskiego 10 w Białymstoku oraz o przeprowadzeniu oględzin drzew

Tytuł
Obwieszczenie o prowadzonym na wniosek Białostockiej Spółdzielni Mieszkaniowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. postępowaniu znak MKZ.6131.17.2020 w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew rosnących przy al. Piłsudskiego 10 w Białymstoku oraz o przeprowadzeniu oględzin drzew
Kategoria Aktualności
Obwieszczenia

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.