Obwieszczenie o prowadzonym na wniosek Białostockiej Spółdzielni Mieszkaniowej z dnia 24 lipca 2020 roku postępowaniu w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie jednej sztuki drzewa rosnącego przy ulicy Białostoczek 32 w Białymstoku oraz o przeprowadzeniu oględzin drzew

Tytuł
Obwieszczenie o prowadzonym na wniosek Białostockiej Spółdzielni Mieszkaniowej z dnia 24 lipca 2020 roku postępowaniu w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie jednej sztuki drzewa rosnącego przy ulicy Białostoczek 32 w Białymstoku oraz o przeprowadzeniu oględzin drzew
Kategoria Aktualności
Ochr. Środ.

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.