Obwieszczenie o prowadzonym na wniosek Białostockiej Spółdzielni Mieszkaniowej z dnia 21 listopada 2019 r. postępowaniu znak DOŚ-I.6131.736.2019 w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa rosnącego przy ul. Nowogródzkiej 8 w Białymstoku, na działce nr geod. 64/12, obręb 17 - Bojary oraz o przeprowadzeniu oględzin drzewa

Tytuł Obwieszczenie o prowadzonym na wniosek Białostockiej Spółdzielni Mieszkaniowej z dnia 21 listopada 2019 r. postępowaniu znak DOŚ-I.6131.736.2019 w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa rosnącego przy ul. Nowogródzkiej 8 w Białymstoku, na działce nr geod. 64/12, obręb 17 - Bojary oraz o przeprowadzeniu oględzin drzewa
Kategoria Aktualności Obwieszczenia

Feedback