Obwieszczenie o prowadzonym na wniosek Białostockiej Spółdzielni Mieszkaniowej postępowaniu w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew z gat. klon jesionolistny rosnących przy ulicy Ciepłej 21 i 21A w Białymstoku oraz o przeprowadzeniu oględzin drzew

Tytuł
Obwieszczenie o prowadzonym na wniosek Białostockiej Spółdzielni Mieszkaniowej postępowaniu w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 2 sztuk drzew z gat. klon jesionolistny rosnących przy ulicy Ciepłej 21 i 21A w Białymstoku oraz o przeprowadzeniu oględzin drzew
Kategoria Aktualności
Ochr. Środ.

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.