Obwieszczenie o prowadzonym na wniosek Białostockiej Spółdzielni Mieszkaniowej postępowaniu w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa rosnącego przy ulicy Lnianej 18 w Białymstoku oraz terminie oględzin drzew

Tytuł
Obwieszczenie o prowadzonym na wniosek Białostockiej Spółdzielni Mieszkaniowej postępowaniu w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa rosnącego przy ulicy Lnianej 18 w Białymstoku oraz terminie oględzin drzew
Kategoria Aktualności
Ochr. Środ.

Feedback