Obwieszczenie o prowadzonym na wniosek Białostockiej Spółdzielni Mieszkaniowej postępowaniu w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuka drzewa rosnącego przy ulicy Nowogródzkiej 4A w Białymstoku oraz o przeprowadzeniu oględzin drzew

Tytuł
Obwieszczenie o prowadzonym na wniosek Białostockiej Spółdzielni Mieszkaniowej postępowaniu w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuka drzewa rosnącego przy ulicy Nowogródzkiej 4A w Białymstoku oraz o przeprowadzeniu oględzin drzew
Kategoria Aktualności
Ochr. Środ.

Feedback