Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Zawady w Białymstoku (rejon ulic Św. Krzysztofa i Końcowej)

Tytuł
Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Zawady w Białymstoku (rejon ulic Św. Krzysztofa i Końcowej)
Kategoria Aktualności
Zag. przestrz.

Feedback