Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Centrum w Białymstoku (w rejonie ulicy Nowy Świat) – etap I

Tytuł
Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Centrum w Białymstoku (w rejonie ulicy Nowy Świat) – etap I
Kategoria Aktualności
Zag. przestrz.

Feedback