Obwieszczenie dotyczące udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego tj. wylotu urządzeń kanalizacyjnych do rowu na działce nr 321/1 obr.23 - Zawady w rejonie ul.Dolnej w Białymstoku

Tytuł
Obwieszczenie dotyczące udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego tj. wylotu urządzeń kanalizacyjnych do rowu na działce nr 321/1 obr.23 - Zawady w rejonie ul.Dolnej w Białymstoku
Kategoria Aktualności
Obwieszczenia

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.