Komunikat do zarządców nieruchomości lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego.

Tytuł
Komunikat do zarządców nieruchomości lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego.
Kategoria Aktualności
Komunikaty

 

Zarządcy nieruchomości lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego

 

          Urząd Miejski w Białymstoku uprzejmie przypomina o obowiązku przedstawienia przez zarządców nieruchomości danych dotyczących czynszów lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, położonych na obszarze Gminy Białystok lub jego części, w szczególności o wysokości czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu w powiązaniu z lokalizacją, wiekiem budynku i jego stanem technicznym oraz powierzchnią użytkową lokalu i jego standardem, za pierwsze półrocze 2020 r.

          Obowiązek ten wynika z art. 4a ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 611 j.t.) oraz z § 1 i § 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 27 grudnia 2007 roku w sprawie określenia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, położonych na obszarze gminy lub jego części (Dz. U. z 2007 r. Nr 250, poz. 1873).

          Przedmiotowe dane należy przedłożyć, w formie zgodnej z załącznikiem nr 1 do ww. rozporządzenia, w terminie do 31 lipca 2020 r. w Departamencie Skarbu Urzędu Miejskiego w Białymstoku, przy ul. Słonimskiej 1.

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.