Informacja o wywieszonym wykazie numer 33/2024

Tytuł
Informacja o wywieszonym wykazie numer 33/2024
Kategoria Aktualności
Informacje
Kategoria newslettera
Aktualności Wszystkie

Prezydent Miasta Białegostoku podaje do publicznej wiadomości, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. Słonimskiej 1 został wywieszony na tablicy ogłoszeń, na okres 21 dni, tj. od 14 maja 2024 r. do 4 czerwca 2024 r. wykaz nr 33/2024 nieruchomości przeznaczonych do zbycia w trybie bezprzetargowym zarządzeniem nr 456/24 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 13 maja 2024 r.

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.

Podaj wynik działania matematycznego:

Powrót na początek strony