Informacja o wywieszonym wykazie nr 8/2024

Tytuł
Informacja o wywieszonym wykazie nr 8/2024
Kategoria Aktualności
Informacje
Kategoria newslettera
Aktualności Wszystkie

Prezydent Miasta Białegostoku podaje do publicznej wiadomości, że na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Białymstoku został zamieszczony wykaz nr 8/2024 dotyczący przeznaczenia do zbycia w trybie bezprzetargowym prawa własności nieruchomości położonej w Białymstoku przy ul. Ks. A. Syczewskiego, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków obrębu 16 – Wygoda numerem 1594/5 o pow. 0,0214 ha z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej. Przedmiotowy wykaz został również wywieszony na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. Słonimskiej 1 na okres 21 dni, tj. od dnia 1 marca 2024 r. do dnia 22 marca 2024 r.

 

 

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.

Podaj wynik działania matematycznego:

Powrót na początek strony